Lutsk National Technical University actively cooperates with the following foreign partners:
 1. Azerbaijan Technical University
 2. Brest State Technical University
 3. Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives
 4. Gomel State Technical University named after Sukhoi
 5. Vitebsk State Technological University
 6. Minsk State Higher Aviation College
 7. Palessie State University
 8. Brest State University named after A.S. Pushkin
 9. Baranovichi State University
 10. Polotsk State University, Novopolotsk
 11. Belarusian-Russian Univers
 12. Technical University of Gabrovo
 13. Varna University of Management
 14. University of National and World Economy
 15. Delcam Ltd, Birmingham
 16. Glyndwr University
 17. University of Birmingham
 18. University of Leeds
 19. Batumi Shota Rustaveli State University
 20. AkakiTsereteli StateUniversity
 21. Graduate School of Management in Barcelona
 22. University of A Coruna, Spain
 23. International Hospitality and Management School of Spain Golden Hill
 24. Mesoyios College
 25. Beijing Science and Technology Development Company "Jundedingen"
 26. Transport and Telecommunication Institute (TSI)
 27. Riga Technical University
 28. ISMA University
 29. Baltic International Academy
 30. Alexander Stulginskis, Kaunas
 31. State Agrarian University of Moldova
 32. State Agrarian University of Moldova
 33. Saxion University of Applied Sciences
 34. Hochschule Ostwestfalen-Lippe
 35. Bruckenschlag Ukraine e.V.
 36. Technische Universitet Berlin
 37. Die Arbeitsgemeinschaft fur Projekte in Oekologie, Landwirtschaft undLandesentwicklung in Osteuropa 
 38. BZEE Academy GmbH
 39.  Akademia Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 40. Politechnika Lodzka
 41. Politechnika Lubelska
 42. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu 
 43. Cracow University of Technology im. Tadeusza Kosciuszki
 44. Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu 
 45. Politechnika Bialostocka 
 46. Instytut Obrobki Plastycznej, Pozna
 47. Wyzsza Szkola Cla i Logistyki  w Warszawie
 48. Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 49. Wyzsza Szkola Stosunkow Mizdzynarodowych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie
 50. Komitet Gospodarki Miejskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa
 51. Panstwowa Szkola Wyzsza im. Papeiza J. P. II
 52. Wyzsza Szkola Gospodarcza w Przemyslu
 53. Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 54. Dolnoslaska Szkola Wyzsza
 55. Hotel Gromada, Przemysl
 56. Wyzsza Szkola Bankowa w Toruniu
 57. Szkola jezykowa «The Best»
 58. Politechnika Swistokrzyska
 59. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II 
 60. Wyzsza Szkola Techniczna  w Katowicach
 61. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 62. Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu „KRESY”
 63. Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu
 64. Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy – WSG
 65. Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji
 66. Wyzsza Szkola Finansow i Zarzadzania w Warszawie 
 67. Politechnika Warszawska,Wydzial Administracji i Nauk Spolecznych
 68. Cluster "Europe in the East"
 69. Akademia Morska w Szczecinie
 70. Vincent Paul University of Social Sciences in Lublin
 71. Jan Dougosz Academy
 72. Poznan Polytechnic University
 73. Lukashevich-Institute of Electrical Engineering ResearchNetwork
 74. Rutkowski LTD - RutkowskiBartosz - prokurent SPA-Hotel ''St. George''
 75. Academy of Technology and Humanities in Bielsko-Biala
 76. Institute of International Academic and Scientific Cooperation
 77. Polytechnic Institute Of Braganсa
 78. Univercidade de tras-os-montes e alto douro
 79. Pamukkale University
 80. Adnan Menderes University
 81. Vysok? ?kola logistiky
 82. Tomas Bata University in Zl?n
 83. University of Zilina
 84. Slovak University of Technology in Bratislava
 85. Tajik Technical University
 86. U.S. Peace Corps inUkraine
 87. Americam Councils
 88. American University of Sicily, Siracusa  
 89. Catholic University of Leuven (Belgium)
 90. Royal University of Technology, Stockholm, Sweden
 91. Gheorghe Asachi Technical University of Iaci