Українські вступники подають:

 

Іноземні студенти подають: