Іноземні слухачі підготовчого відділення мають можливість інтенсивного вивчення англійської та / або української мови протягом двох семестрів (один навчальний рік). Головною метою підготовчого відділення є забезпечення мовної підготовки, мова має стати засобом комунікації та інструментом для отримання майбутньої спеціальності. У випадку, якщо слухачі мають елементарні знання мови, вони проходять тестування для вивчення в групі з подібним рівнем.

Після того, як абітурієнти обрали майбутню спеціальність, вони можуть подати заяву на мовну підготовку в конкретних академічних галузях:

– гуманітарні науки;

– економіка;

– технології;

– медицина.

Навчання проводиться висококваліфікованими фахівцями кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін.

Після успішного закінчення навчального року слухачі підготовчого відділення отримають сертифікат державного зразка для подальшого навчання в ConcordiaUA або інших закладах вищої освіти.

Підготовче відділення приділяє велику увагу потребам слухачів: навчання, академічна та позакласна діяльність, життєві проблеми слухачів, інтеграція з представниками різних країн з урахуванням національних особливостей, релігії, культури, етики та звичок.

Інформація про індивідуальні навчальні плани для слухачів підготовчого відділення Українсько-Американського університету Конкордія (ConcordiaUA) протягом академічного / календарного року та положення про їх оплату за навчання:

Прийом громадян до навчання в університеті здійснюється на підставі договору. На підготовчому відділенні навчальний рік складається з двох семестрів загальною вартістю 31 800 (тридцять одна тисяча вісімсот) гривень.

Слухачі, які навчаються в ConcordiaUA, можуть закінчити навчання в університеті:

– добровільно;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов договору;

– за порушення дисципліни;

– у разі невідвідування занять або припинення навчання без поважних причин;

– в інших випадках, передбачених законами.

Слухачі, які навчаються в університеті, можуть припинити навчання за поважними обставинами (за станом здоров’я, викликом на тимчасову військову службу у випадку втрати права відкласти його, навчання або стажування в навчальних та наукових установах іноземних держав тощо), якщо надано чинні підтверджуючі документи.

Слухачі повинні письмово повідомити адміністрацію університету про намір припинити навчання через поважні причини або на прохання слухачів з інших причин, з обов’язковою заявкою, з поясненням причин і термінів переривання навчання та необхідної підтримки документів.

Рішення про можливість перервати навчання слухача, причина і термін перерви в навчанні приймається адміністрацією університету і встановлюється відповідним наказом.

Академічні відпустки надаються слухачам, які з дозволу адміністрації призупинили навчання в університеті.

Слухачі, які пропустили заняття з поважних причин, повинні надати адміністрації університету документи з обґрунтуванням.