Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
1-ий рік навчання 47294.00 грн 33106.00 грн -

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
1-ий рік навчання 60062.00 грн 42060.00 грн -

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
1-ий рік навчання 78823.00 грн 55175.00 грн -