Подання документів (бакалавр та магістр) здійснюється з 14 липня по 22 жовтня 2021 року; вступ - не пізніше 1 листопада 2021 р. Терміни вступних випробувань (співбесід) та прийому іноземців та осіб без громадянства визначаються приймальною комісією ЛНУ імені Івана Франка. Прийом іноземців для навчання на відповідному рівні вищої освіти забезпечується відповідно до володіння вивченням мови на рівні, достатньому для навчання, успішного складання вступних іспитів (співбесіди) та вимог до вступу.

Підготуйте документи, які потрібно мати з собою для зарахування:

  1. Індивідуальна форма заяви у встановленому форматі;
  2. Паспорт з українською візою;
  3. Оригінал та нотаріально засвідчена копія (українською мовою) документа про попередню освіту зі стенограмою;
  4. Копія свідоцтва про народження;
  5. Медичне страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  6. 4 фотографії розміром 30х40 мм;
  7. Довідка іноземного українця (за наявності);
 

ПРИМІТКА:

  1. Документи, зазначені у підпунктах 3-5 цього переліку, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладів.
  2. Перекладені документи повинні бути засвідчені в країні їх видачі таким чином, який офіційно використовується в цій країні для такої сертифікації, та легалізований відповідною іноземною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Будь ласка, зв'яжіться з посольством/консульством України у вашій країні та дізнайтесь їх вимоги до заявників на отримання студентської візи.

Навчальний рік в ЛНУ імені Івана Франка починається 1 вересня і завершується в червні наступного року. Усі іноземні студенти будуть в’їжджати в Україну протягом періоду з 15 серпня по 15 листопада. Іноземні студенти ЛНУ імені Івана Франка, які отримали візу в Україну, повинні повідомити Підготовчу школу для іноземних студентів про дату свого прибуття.

Для отримання додаткової інформації про навчання іноземних громадян в ЛНУ імені Івана Франка, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою: international@lnu.edu.ua, adm-iec@lnu.edu.ua.