До університету потрібно взяти: паспортний документ та копію паспортного документа, документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності), легалізовані документи про освіту, поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 8 фотокарток розміром 30×40мм, при вступі до аспірантури – дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць українською або англійською мовою.