Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Національний Університет Водного Господарства та Природокористування

Форма власності: Державний

Форма власності: Державний

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

на підготовчому відділенні

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
для іноземних громадян 1100.00 у.о. - -

для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
для іноземних громадян 1600.00 у.о. 900.00 у.о. -

для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
для іноземних громадян 1700.00 у.о. 1100.00 у.о. -

навчання в аспірантурі та стажування

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
для іноземних громадян 2500.00 у.о. - -

навчання в докторантурі і стажування

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
для іноземних громадян 3000.00 у.о. - -