Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Харківський національний університет імені О.М. Бекетова

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Немає даних для відображення