Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає заяву у паперовій формі, заповнює анкету. До заяви іноземець додає:

  1. Оригінал та копію національного паспорта.
  2. Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється зарахування.
  3. Додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється зарахування (за наявності);
  4. Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну.
    Всі документи мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (консульська легалізація або проставлення штампа «Apostille»), перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  5. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  6. Договір страхування відповідальності іноземних громадян при видворенні за межі України.
  7. 8 фотографій (матовий папір, 3х4).
  8. Договір про медичний огляд (в Університетській клініці).

ЗДМУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям згідно з чинним законодавством посвідок на тимчасове проживання на період навчання.