ORPHEUS — Європейське товариство кандидатських досліджень в галузі біомедицини та охорони здоров'я

EPSA — Європейська фармацевтична студентська асоціація

EMSA — Європейська медична студентська асоціації

UMSA — Українська медична студентська асоціація

Magna Charta Universitatum — Велика Хартія університетів

UaReNet — Всеукраїнська мережа з визнання іноземних освітніх кваліфікацій