Під час подання заяви іноземець надає до приймальної комісії НУЦЗ України такі документи: а) копію документа про повну загальну середню освіту або раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; б) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду в Україну; в) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); г) копію документа про народження; д) 6 фотокарток розміром 30х40 мм та 6 фотокарток розміром 35х45 мм; е) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року. Зазначені в підпунктах "а", "б", "г" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі прийому на навчання в порядку переведення або поновлення на навчання додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту. Особи, які не досягли на момент вступу 18-ти річного віку, подають засвідчений у встановленому порядку з перекладом на українську мову дозвіл батьків щодо здобуття освіти в НУЦЗ України.