Підготовче відділення для іноземних громадян Навчання іноземних студентів на підготовчому факультеті – важливий етап у процесі їхньої майбутньої вищої освіти. Протягом майже року іноземні громадяни вивчають українську мову як інструмент пізнання і засіб комунікації, набувають необхідні відомості про українське суспільство, отримують послуги з професійної  орієнтації. Остання є вкрай необхідною, адже профорієнтація готує до свідомого професійного самовизначення та становлення особистості. Напрями підготовки: Мови навчання: По закінченню навчання Слухач отримує Свідоцтво про закінчення Підготовчого відділення для іноземних громадян +380507133624 E-mail: intdep@ieu.edu.ua