Зарахування іноземців на навчання до ХНМУ на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів з біології, української або іноземної мови та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. Вступні іспити з біології, української або іноземної мови проводяться за шкільною програмою, тому у іноземців, що мають повну середню освіту не має виникнути проблем з підготовкою до їх здачі. Порядок оцінювання результатів вступних іспитів визначено програмами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів. Мовами освітнього процесу для іноземців є державна та англійська. Строки проведення вступних випробувань визначаються наказом ректора ХНМУ та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ.