Організація роботи підготовчого відділення для іноземних громадян Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян відбувається відповідно до завдань мовної підготовки іноземців до вступу на 1 курс закладів вищої освіти. За тридцятирічну історію підрозділу його студентами були громадяни 49 країн світу. Рекордним виявився набір 2017-2018 навчального року – 221 слухач. Навчальний процес здійснюється виключно за медико-біологічним напрямом підготовки. Навчання іноземних громадян відбувається у 2 семестри, в кінці кожного з яких проходить заліково-екзаменаційна сесія. Відповідно до затвердженого Робочого навчального плану, більше двох третин усього навчального часу відведено безпосередньо на мовну підготовку. Натомість вивчення біології, хімії, фізики, математики, основ інформатики та обчислювальної техніки, країнознавства так само націлене, передусім, на оволодіння науковим стилем мовлення. Слухачі, які успішно склали усі іспити і заліки, отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства, що дає право вступу на перший курс закладів вищої освіти без вступних іспитів. Підготовче відділення для іноземних громадян пропонує слухачам цікавий та корисний позанавчальний контент, який так само сприяє розвитку мовних компетенцій іноземних громадян, здійсненню перших кроків у науці, адаптації слухачів до соціокультурних умов України. Так, наприклад, щорічно проводиться Наукова конференція слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян «Інтернаціональне спілкування: говоримо та навчаємось», де кожний слухач має можливості представити свої наукові візії. Так само наші слухачі мають шанс взяти участь у схожих конференціях інших університетів міста. На підготовчому відділенні кожного навчального року відбуваються дні певних наук – комплекс заходів, що наочно висвітлюють специфіку наук, що вивчаються (фізика, хімія, біологія, математика). Кожна академічна група відвідує наукові та музейні установи, де знайомиться із досягненнями в галузі певної науки (Ландау-центр, Музей анатомії ХНМУ, Музей природи тощо), також відвідує визначні місця Харківщини, найкращі музеї і театри. Щорічно на підготовчому відділенні для іноземних громадян проводяться спортивні заходи, як-от турнір з міні-футболу.