Іноземець має право на в’їзд в Україну з метою навчання в університеті за Запрошенням державного зразка. Видача Запрошень Іноземцям здійснюється відділом міжнародної освіти («Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації» від 01.11.2013 р. № 1541) на підставі заяви та доданих до заяви й завірених в установленому порядку копій та перекладів українською мовою (за необхідності) паспорта та документа про освіту Іноземця, який виявив бажання здобувати освіту у закладі вищої освіти, мотиваційного листа та результатів співбесіди. У разі видачі Запрошення третій особі, додаються завірені в установленому порядку копія та переклад українською мовою (за необхідності) паспорта особи, що отримує Запрошення.