Запрошуємо Вас пройти навчання на кафедрі мовної підготовки для іноземних громадян 
Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру Білоцерківського національного аграрного університету!
 

Кафедра мовної підготовки для іноземних громадян, яка входить до складу Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру Білоцерківського національного аграрного університету, щорічно здійснює набір іноземних слухачів на мовні курси. Сьогодні набір іноземних слухачів становить більше 100 осіб. На кафедрі навчаються студенти з Алжиру, Білорусії, Гани, Гамбії, Еквадору, Ефіопії, Індії, Нігерії, Камеруну, Лівану, Непалу та інших країн.

Викладачі кафедри – висококваліфіковані фахівці, кандидати філологічних наук, доценти, які мають великий досвід викладання слухачам-іноземцям. Викладачі постійно вдосконалюють свою професійну майстерність на курсах підвищення кваліфікації та на стажуваннях у закордонних вищих навчальних закладах, а також беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, розробляють та вдосконалюють навчально-методичні матеріали, запроваджують в освітній процес ефективні методики навчання української мови як іноземної.
Завданням кафедри мовної підготовки є навчання іноземних громадян української мови, підготовка їх до вступу в БНАУ, або в інші заклади вищої освіти України.
Прийом на навчання на курси мовної підготовки для іноземних громадян здійснюється на підставі індивідуального офіційного запрошення, виданого БНАУ. Навчання на  підготовчому відділенні здійснюється за контрактом, укладеним іноземцем з навчальним закладом. Форма здобуття освіти на підготовчому відділенні для іноземних громадян – денна, здійснюється аудиторно, тривалість навчання – 10 місяців (з перервою на новорічні зимові канікули). У разі успішного закінчення мовних курсів для іноземних громадян слухачі отримують Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету, відділення (підрозділу) для іноземців та осіб без громадянства Білоцерківського національного аграрного університету.
Випускники кафедри мовної підготовки для іноземних громадян мають можливість продовжити своє навчання в Білоцерківському НАУ за напрямами ветеринарної медицини, агробіотехнологій, екології, філології, права, економіки, харчових технологій тощо.
Упродовж навчального року слухачі кафедри мовної підготовки вивчають фонетику, графіку, граматику сучасної української мови, українознавство, ділову українську мову, культуру мовлення, практику виразного читання, іноземну мову (англійську), українське музичне мистецтво.
Вивчення мови слухачами триває не тільки на заняттях, але й у позааудиторний час: участь слухачів у Шевченківських читаннях, профорієнтаційні зустрічі та екскурсії з деканами та викладачами по факультетах та базах університету, екскурсії по місту, відвідування музеїв, парку "Олександрійський" та місцевого театру занурюють  слухачів-іноземних громадян у живе мовне середовище, яке сприяє постійній практиці та ефективному оволодінню українською мовою.
Заняття слухачів проводяться у навчальному корпусі номер 9, який розташований поруч з гуртожитками університету. До послуг слухачів бібліотека, читальний зал, спортивний зал на базі кафедри фізкультури університету, стадіон, їдальня, студентський клуб, вокальний ансамбль, комфортабельні гуртожитки. Слухачі кафедри мовної підготовки забезпечені навчальною літературою, а також мають змогу постійного доступу до навчальних матеріалів, які завантажені у системі е-навчання університету MOODLE.  Академічна група складається з 12-15 осіб, склад групи – інтернаціональний.