Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

ПЗВО "Київський міжнародний університет"

Форма власності: Приватна

Форма власності: Приватна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Країни ближнього зарубіжжя

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Країни дального зерубіжжя

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання