ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ПЗВО «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Для вступу до ПЗВО «Київський міжнародний університет» ноземець особисто подає заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає: 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (2 примірника); 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (2 примірника); 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка) (2 примірника); 4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом (2 примірника); 5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства українською мовою (3 примірника).; 6) копія свідоцтво про народження; 7) медичний сертифікат (оригінал та копія); 8) документ про відсутність ВІЛ-інфекції; 9) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 10) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм; 11) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 12) лист про незаперечення про навчання студента в ПЗВО «Київський міжнародний університет»; 13) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (за наявності); 14) витяг (або копія) з наказу про відрахування (у разі переведення); Документи, зазначені у пунктах 1 - 8 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у пунктах 1 - 6 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.