Підготовче відділення Київського міжнародного університету для іноземних громадян є структурним підрозділом КиМУ і діє відповідно до чинного законодавства України. Правовою підставою створення підготовчого відділення є стаття 30 Закону України «Про вищу освіту».

Завданнями підготовчого відділення є пошук, розвиток і підтримка слухачів підготовчого відділення з кола іноземних громадян; їх підготовка здійснюється за такими напрямками:

Організація навчально-виховного процесу здійснюється на належному науковому і методичному рівнях для підготовки іноземців до навчання в Київському міжнародному університеті (КиМУ), а також в інших ВНЗ України. Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян (російська, українська, англійська мови навчання) кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в'їзду в Україну.