Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Київський національний лінгвістичний університет

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Денна форма навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 42094.00 грн - -
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 42094.00 грн - -