Перелік документів, необхідних іноземним громадянам для вступу на факультет слов’янської філології КНЛУ

  1. Оригінал запрошення на навчання, виданий університетом.
  2. Оригінал та дві копії документа про попередню освіту, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  3. Оригінал та дві нотаріально завірені копії додатка до документа про освіту з інформацією про успішність з навчальних дисциплін, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  4. Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (за наявності).
  5. Три  копії паспорта, перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу (сторінка з фото).
  6. Оригінал і копія медичного сертифіката про стан здоров'я, перекладена українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
  7. 12 фотографій розміром 3,5x4,5 см (кольорові, матові).
Зазначені в п.п. 2, 3 документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.  

Визнання документів про освіту зарахованих на навчання іноземців

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Для цього іноземні студенти особисто подають усі необхідні документи до Державного підприємства "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України для здійснення процедури визнання та зобов’язані надати Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту до КНЛУ до початку ІІ семестру першого року навчання. За результатами процедури визнання КНЛУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки рішення про відмову у визнанні наданого іноземцем документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, КНЛУ відраховує такого іноземця.