Необхідні документи при вступі:

- заява (заповнюється в університеті); - паспорт іноземця та переклад паспорту завірений нотаріально (можна в Україні); - оригінал документу про освіту і виписка про отримані оцінки (бали), та переклад документу про освіту і випискипро отримані оцінки (бали)на українську мову (завірений нотаріально); - копію нотифікованого документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) (можна робити в Україні); - копію документа про народження з перекладом; - медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; - медичний документ про відсутність ВІЛ-інфекції; - страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); - шість фотокарток розміром 60х40 мм;  

За наявності подаються копії і пред'являються оригінали

таких документів:

- посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дипломатична картка МЗС України або інший документ про право перебування в Україні; - довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.   Терміни подання документів: з 15 серпня по 15 листопада