Студент повинен взяти в Україну наступний перелік документів: Закордонний паспорт із студентською візою; Оригінал шкільного атестату з додатком (з апостилем Міністерства освіти або рівноцінної юридичної особи); Медична довідка про флюорографію; 6 фотографій розміром 60 х 40 мм; Свідоцтво про народження; Оригінал медичної довідки з датою видачі не раніше, ніж за 2 місяці до початку навчання; Оригінал документа, що засвідчує негативні результати тесту на СНІД. Наступні документи повинні бути перекладені українською мовою в Україні після прибуття студента (переклади повинні бути нотаріально засвідчені): 1-а сторінка паспорта - 2 копії; Шкільний атестат з додатком - 2 копії; Свідоцтво про народження - 1 копія; Медична довідка та довідка про СНІД - 1 копія.