ХНУРЕ широко розвиває міжнародні зв’язки за допомогою співробітництва з закладами освіти інших країн та іноземними компаніями. Велика кількість викладачів, співробітників, аспірантів виїздить за кордон для участі в наукових конференціях, наукових дослідження та стажуваннях, а також приймає іноземних фахівців в університеті. Майже всі кафедри мають меморандуми та договори про співробітництво з іноземними компаніями. Харківський національний університет радіоелектроніки наразі здійснює міжнародне співробітництво із 112 зарубіжними вищими навчальними закладами та організаціями. Одним із головних напрямків міжнародної діяльності є проведення вченими університету спільних наукових досліджень з колегами із іноземних вищих навчальних закладів та організацій, відкриття лабораторій та дослідницьких центрів на базі університету. Наш університет завжди відкритий до співробітництва та розвитку!

ПАРТНЕРИ

Erasmus+
Nix Solutions
EPAM Systems
InfoStroy
GlobalLogic
Sigma
Gameloft
Rubika