Для отримання запрошення на навчання потрібно звернутися до Центру підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства ХТЕІ КНТЕУ за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 8 або на електронну пошту: mzе.htеі@gmail.com Потрібно знати, що Приймальна комісія ХТЕІ КНТЕУ надає рекомендації щодо запрошення іноземця на навчання на підставі поданих до навчального закладу у паперовому або електронному вигляді копій таких документів: 1) паспортного документа іноземця; 2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки; 3) письмової згоди на обробку персональних даних. Навчальний заклад направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. Запрошення оформлюються навчальним закладом українською та англійською мовами друкованим способом. Запрошення діє шість місяців з дати його видачі.