Вступ до університету вимагатиме від іноземного кандидата впевненого володіння іноземною (англійською) мовою. Головні вимоги та критерії вступного випробування зазначено на сайті університету (https://dduvs.in.ua/dlya-vstupnikiv/programy-vstupnyh-ispytiv/). Додаткові питання стосовно підготовки до вступного випробування можна надсилати до відділення з організації підготовки іноземних громадян на адресу: dftf@dduvs.in.ua.