Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса"

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Вартість навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
за спеціальністю 081 Право - 1700.00 євро -