Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних. До заяви вступник до аспірантури додає: 1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 2) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504; 3) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см; 4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 5) згоду на збереження та обробку персональних даних; 6) міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності); 7) список опублікованих наукових праць (за наявності); 8) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища); 9) дослідницька пропозиція.