Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Одеський державний аграрний університет

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

За період навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Підготовче відділення 20000.00 грн - -
211 Ветеринарна медицина 49700.00 грн - -
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 49700.00 грн - -
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 37100.00 грн - -
051 Економіка 39800.00 грн - -
071 Облік і оподаткування 39800.00 грн - -
073 Менеджмент 39800.00 грн - -
208 Агроінженерія 37100.00 грн - -
193 Геодезія та землеустрій 42700.00 грн - -
201 Агрономія 39800.00 грн - -
202 Захист і карантин рослин 39800.00 грн - -
203 Садівництво та виноградарство 39800.00 грн - -