Міжнародні договори, угоди, меморандуми про співпрацю ОДАУ
№ з/п Країна-партнер Установа - партнер Тема співробітництва Документ відповідно до якого здійснюється співробітництво Результати від співробітництва
1 Болгарія Аграрний університет -Пловдів Сприяння навчальному та науковому університетському співробітництву в галузі природничих наук Договір 25.07.2020 р. Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Обмін академічною інформацією і матеріалами
2 Болгарія Інститут ґрунтознавства, агротехнології та захисту рослин імені Н. Пушкарьова Співпраця у галузі науки та освіти Меморандум 16.10.2019 р. Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації.
3 Канада Менонітська Асоціація Економічного Розвитку Посилення можливості дрібних сільгосп товаровиробників та дрібних фермерів, підвищення рівня стабільності та конкурентоспроможності Меморандум про взаєморозуміння (27.03.2015–31.03.2021) Науково-технічний супровід досліджень. Вдосконалення технологічних процесів в господарствах, покращення продуктивності.
4 Китай Університет Ічунь Сприяння навчальному та науковому університетському співробітництву в галузі природничих наук Угода підписана на невизначений період часу Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти.. Обмін академічною інформацією і матеріалами.
5 Німеччина Німецька Академія сільського господарства Deula Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Меморандум (07.07.2014, безстроково) Робота над розробкою курсів для професійного зростання фахівців наукових досліджень.  Обмін здобувачами вищої освіти в рамках програми академічної мобільності. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в рамках академічної мобільності
6 Південна Корея Національний університет Чонбук Співпраця у галузі науки та освіти Меморандум (01.06.2018 –01.06.2023) Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації.
7 Польща Державний університет «Люблінська політехніка» Сприяння навчальному та науковому університетському співробітництву в галузі природничих наук Угода про співпрацю (23.12.2013, безстроково) Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Обмін академічною інформацією і матеріалами. Проведення спільних наукових досліджень, обмін результатами досліджень, публікаціями та іншою інформацією
8 Польща Інститут економіки продовольства і сільського господарства – Національний науково-дослідний ін-т Розвиток міжнародного співробітництва в області науки Договір (17.09.2011, безстроково) Розробка спільних науково-дослідних програм в області розвитку сільських територій
9 Польща Природничо-гуманітарний університет м. Сьєдельце Сприяння навчальному та науковому університетському спів робітництву в галузі природничих наук Договір (07.11.2019) Робота над розробкою спільних освітніх програм та наукових досліджень. Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації, участь в семінарах, конференціях і наукових зустрічах.
10 Польща Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» м. Новий Сонч, Сприяння навчальному та науковому університетському співробітництву в галузі природничих наук Меморандум (20.09.2019) Робота над розробкою програм спільних наукових досліджень та освітніх програм. Спільні науково-дослідні заходи та публікації, участь в семінарах, конференціях і наукових зустрічах
11 Республіка Беларусь «Поліський державний університет» Співпраця у галузі науки та освіти Угода (31.10.2019) Спільна участь в наукових та інноваційних проектах. Спільне виконання науково-дослідних робіт. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу в рамках академічної мобільності Стажування здобувачів вищої освіти. Обмін інформацією та спільне проведення наукових та освітніх заходів.
12 Республіка Туреччина Університет Ататюрк Співпраця у галузі науки та освіти Договір 26.02.2020   Меморандум 26.02.2020 Робота над розробкою спільних освітніх програм та наукових досліджень. Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації, участь в семінарах, конференціях і наукових зустрічах.
13 Румунія Університет аграрний наук і ветеринарної медицини, м. Яси Співпраця у галузі науки та освіти в галузі ветеринарних наук договір про співпрацю (18.05.2017– 18.05.2022.) Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації.
14 Словацька Республіка Словацький сільсько-господарський університет, м. Нітра Співпраця у галузі науки та освіти Угода про співпрацю (2.11.2016– 22.11.2021) Обмін викладачами та вченими - професорами, лекторами, дослідниками та адміністраторами, здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні заходи та публікації.
15 Польща Технічний університет наук і технологій   На стадії продовження співпраці Перезаключення договору  
16 Грузія Академія сільськогосподарських наук Грузії Співпраця у сфері науки, освіти, досліджень, інновацій та практики Угода про співпрацю (11.10.2021 –11.10.2026) Розробка та участь у спільних інноваційних проектах; обмін здобувачами вищої освіти, магістрами та аспірантами; обмін професорами, науковцями та викладачами; обмін навчальними та науковими матеріалами; двостороння участь у конференціях, семінарах, семінарах в організаціях-партнерах.
17 Болгарія Університет економіки – Варна Співробітництво у галузі наукових досліджень, післядипломної освіти, забезпечення якості освіти, інституційного розвитку, поширення інформації Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин (14.06.2021 –14.06.2026) Організація спільної наукової та навчальної діяльності, такі як лекції, курси, освітні програми (бакалавр, магістр, доктор філософії), перекваліфікації, спеціалізації, конференції, семінари; взаємний обмін здобувачами; взаємний обмін науково-педагогічними кадрами та іншими співробітниками; розробка та участь у спільних інноваційних проектах
18 Болгарія Технічний університет – Варна Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією. Співробітництво у напрямку подвійного дипломування Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин (2021–2026 р.) Співпраця та обмін інформацією, реалізація інформаційних, освітніх заходів та проєктів, участь в розробці та реалізації проєктів. Реалізація програми академічної мобільності.
19 Болгарія Лісотехнічний університет – Софія Наукове і навчально-методичне співробітництво Рамкова Угода (2021–2026 р.) Обмін студентами, викладачами, проведення лекцій та практичних занять, спільне проведення наукових досліджень і конференцій; обмін публікаціями.
20 Молдови Державний аграрний університет Молдови Розвиток системи освіти і досліджень професорсько-викладацьким складом Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин (2021–2026 р.) Організація спільної наукової та навчальної діяльності, такі як лекції, курси, освітні програми (бакалавр, магістр, доктор філософії), перекваліфікації, спеціалізації, конференції, семінари; взаємний обмін здобувачами; взаємний обмін науково-педагогічними кадрами та іншими співробітниками; розробка та участь у спільних інноваційних проектах; обмін і спільне використання навчально-методичних, довідкових, дослідницьких матеріалів, лабораторного обладнання, публікацій та іншої аналогічної інформації
21 Таджикистан Таджикистанський аграрний університет ім. Шириншох Шотемур Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією Договір про співробітництво (2021–2026 р.) Участь у конференціях, обмін публікаціями; академічна мобільність, проведення спільних заходів, організація спільної діяльності.
22 Азербайджан Азербайджанський державний аграрний університет Проведення спільних культур заходів, наукових конференцій і семінарів. Наукове і навчально-методичне співробітництво за Європейською програмою «Erasmus+» Меморандум про взаєморозуміння (14.04.2021 –14.04.2026) Обмін студентами, викладачами, проведення лекцій та практичних занять, спільне проведення наукових досліджень і конференцій. Участь у спільних наукових і методичних дослідженнях.
23 Румунія «ARTIFEX» університет в Бухаресті Зміцнення відносин у освітній, науковій, дослідницькій та виробничій діяльності; поширення міжнародного досвіду серед науковців, викладачів, студентів бакалаврських і магістерських програм, аспірантів і докторантів та адміністративного персоналу Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін (19.03.2021 –19.03.2026) Академічна співпраця з метою сприяння освітнього та наукового обміну через спільні проекти, програми та інші види діяльності; обмін результатами спільних досліджень і їх впровадження в національну економіку.