З метою оволодіння українською мовою іноземні громадяни мають можливість навчатися на Підготовчих курсах для іноземців та осіб без громадянства. Основна мета – навчання мови як засобу спілкування та оволодіння навичками говоріння, письма, читання, аудіювання. Основні напрями підготовки: Дисципліни, що викладаються: Термін навчання – 10 місяців (вересень-червень). Іноземні громадяни, які успішно виконали навчальний план, отримують сертифікат державного зразка, який дає право вступу до СумДПУ імені А.С. Макаренка та закладів вищої освіти України. Значна увага приділяється виховній роботі з урахуванням національних особливостей, менталітету, релігійних вірувань, культури, етикету і побутових звичок іноземних студентів для полегшення їх адаптації до нових умов проживання та навчання.