Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Запрошення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Отримання запрошення 550.00 грн - -

Підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Термін навчання - 1 рік 41000.00 грн - -

Проживання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Проживання у гуртожитку (за 1 місяць) 1860.00 грн - -

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Освітній ступінь «Бакалавр» 52500.00 грн 32500.00 грн -

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Освітній ступінь «Магістр» 55000.00 грн 38500.00 грн -
091 Біологія (1 рік 4 місяці) 60500.00 грн - -
227 Фізична терапія, ерготерапія (1 рік 9 місяців) 60500.00 грн - -

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Навчання аспірантів (4 роки) 82500.00 грн 41250.00 грн -
Підготовка докторантів (2 роки) 137500.00 грн - -

Наукове стажування

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Наукове стажування 49500.00 грн - -