Перелік документів, необхідних для вступу, і порядок їх подання

  1. Заяву-анкету
  2. Оригінал та копію документа про попередню освіту
  3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін
  4. Копію документа про народження
  5. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну
  6. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства
  7. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги)
  8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності)
Документи, зазначені в пунктах 2-4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. До магістратури, аспірантури і докторантури, крім зазначених документів, іноземці подають також інші відповідні документи у встановленому порядку.