Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства було створено в НУФВСУ 1992 року. Його випускниками стали майже 600 осіб. Студенти вивчають російську або українську (за вибором) мову, загальноосвітні дисципліни (біологію, хімію, фізику, інформатику, математику, креслення та ін.), щоб надалі навчатися у вищих навчальних закладах медико-біологічного, інженерно-технічного та гуманітарного профілю. Іноземні студенти − це об'єкт особливої уваги колективу кафедри. Навчальну та виховну роботу з ними активно проводять її викладачі, які не тільки викладають мови, а й співпрацюють із земляцтвами і представництвами відповідних держав. Основною метою такої роботи є систематизація країнознавчих та суспільно-політичних знань іноземців, поглиблення їх професійного світогляду, ознайомлення з різноманітними аспектами розвитку суспільства незалежної української держави на сучасному етапі.

Умови навчання

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства здійснює підготовку іноземців до навчання в Національному університеті фізичного виховання і спорту України та інших навчальних закладах за всіма спеціальностями як українською, так і російською мовою (за вибором студента). Термін навчання на підготовчому відділенні 1 навчальний рік. Форма навчання: денна. На підготовчому відділенні вивчаються предмети відповідно до напряму обраної спеціальності: Медико-біологічний напрям: Інженерно-технічний та природничо-науковий напрям: Економічний напрям: Гуманітарний напрям: Навчальні плани підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства НУФВСУ розраховані на 37 навчальних тижнів, 36 годин робочого часу на тиждень. Кількість студентів в групі – від 6 до 10 осіб. Формування груп здійснюється згідно з заїздом студентів. У групі навчаються студенти різних національностей. Кожна група має свого куратора. Куратор допомагає студентам адаптуватися до нових умов проживання та навчання, забезпечуючи їхню участь у культурних, спортивних, суспільних заходах університету. Студентам надаються місця у двох, трьохмісних кімнатах в гуртожитках блочного типу та інші комунальні зручності. В гуртожитку є кухня. Вільний час. Навчальний рік на підготовчому відділенні насичений не лише навчальними заняттями. Студенти відвідують музеї, виставки, знайомляться з визначними пам'ятками Києва. На підготовчому відділенні проводять тематичні вечори й конкурси, концерти й виставки, у навчальному процесі та у позааудиторний час відбуваються різні заходи: бесіди, дискусії, навчальні екскурсії, олімпіади, вечори, конференції, переглядаються кінофільми, відвідуються спектаклі у театрах тощо. Ті студенти, які люблять спорт, у вільний час можуть займатися у спортивних секціях і брати участь у різних спортивних змаганнях. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує свідоцтво відповідного зразка та вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до навчального закладу, який видав йому запрошення на навчання.