При  зарахуванні на перший курс на навчання до Університету іноземці та особи без громадянства подають документи, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 684 від 11.09.2013 р. «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», та Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»: 1) заяву-анкету; 2) оригінал та копію документа про попередню освіту; 3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 4) копію документа про народження; 5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 6) документ про відсутність ВІЛ-інфекції; 7) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 8) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); 9) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм; 10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). Документи, зазначені у підпунктах 2 - 7 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.