НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Іноземці, які здобули повну загальну середню або базову освіту у себе на батьківщині або в інших зарубіжних країнах, приймаються для здобуття вищої освіти та навчання в аспірантурі (докторантурі) відповідно до «Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», який затверджений Наказом МОН України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року №1272).

Для вступу до університету за акредитованими освітніми програмами ступеня освіти «бакалавр» та «магістр» іноземні громадяни подають до Приймальної комісії такі документи:

  • заяву встановленого зразка;
  • оригінал та копію паспорта іноземного громадянина;
  • оригінал та копію документа про освіту (середню або вищу) і додаток до нього;
  • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до виїзду іноземця на навчання в Україну;
  • довідку про відсутність ВІЛ–інфекції;
  • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
  • 6 фотографій розміром 3х4 см.

Документи, зазначені в пунктах 2–5, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець, а також перекладені українською мовою.

Для вступу на докторантуру додатково подаються:

1. Тематичний план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 2. Копія диплома відповідного вченого ступеня. 3. Список опублікованих наукових праць. 4. Письмовий опис наукової діяльності здобувача, складений доктором наук, який є штатним науковим, педагогічним чи науковим працівником університету за згодою бути його науковим консультантом. 5. Дослідження щодо обраної наукової спеціальності або перелік опублікованих наукових праць та винаходів українською або англійською мовами, засвідчені в установленому порядку за місцем роботи / навчання кандидата, додатково подаються при вступі до аспірантури.