Порядок отримання запрошення на навчання

Запрошення видаються вищими навчальними закладами, які мають ліцензію на підготовку іноземців за акредитованими напрямами (спеціальностями), іноземцям, щодо яких навчальним закладом надається згода на прийом на навчання (стажування) за обраною спеціальністю, на отримання післядипломної освіти, навчання в аспірантурі та докторантурі незалежно від країни походження іноземця, строків та форми навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»). Також послуги з організації набору іноземців на навчання можуть здійснювати суб’єкти господарювання (резиденти та нерезиденти) за наявності укладених із навчальними закладами договорів щодо надання послуг з набору іноземців як кандидатів на навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. за № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»).

Національний університет «Острозька академія» видає іноземцям запрошення на навчання за формою, встановленою МОН України.

Для вступу в НУОА кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в'їзду в Україну. Для отримання запрошення на навчання іноземцям слід звертатися з листом (на e-mail dir@oa.edu.ua ) до Національного університету «Острозька академія».

Перелік документів, необхідний для запрошення на навчання: