Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
мовна підготовка 34100.00 грн - -

бакалавр

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Психологія 33400.00 грн 20200.00 грн -
Менеджмент організацій і адміністрування 33200.00 грн 20000.00 грн -
Управління персоналом та економіка праці 33200.00 грн 20000.00 грн -
Управляння проєктами 33200.00 грн 20000.00 грн -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 33200.00 грн 20000.00 грн -
Публічне управління та адмініструваннґ 33200.00 грн 20000.00 грн -
Педагогіка вищої школи 33200.00 грн 20000.00 грн -

магістр

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Психологія 38600.00 грн 37600.00 грн -
Менеджмент організацій і адміністрування 38400.00 грн 37400.00 грн -
Управління персоналом та економіка праці 38400.00 грн 37400.00 грн -
Управління проєктами 38400.00 грн 37400.00 грн -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 38400.00 грн 37400.00 грн -
Публічне управління та адміністрування 38400.00 грн 37400.00 грн -