Документи, які необхідні для вступу до Університету

Для вступу до ДЗВО "Університет менеджменту освіти" необхідно подати : Усі документи мають бути засвдчені в країнах їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення та легалізовані або апостильовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання в Університеті здійснюється процедура визнання (нострифікація) іноземних документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України.