Подвійні дипломи (2Д)

В Університеті діє програма подвійних дипломів, яку було підписано в рамках Угоди про співпрацю в галузі науки і освіти між Державним закладом вищої освіти "Університет менеджменту освіти" та Вищою школою суспільно-прикладних наук ім. Вінцента Поля в Любліні ( м. Люблін, Польща) за освітнім ступенем "бакалавр" з  таких спеціальностей: