Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Бакалавр (українська мова навчання)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Магістр (українська мова навчання)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Доктор філософії (українська мова навчання)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Підготовче відділення (українська мова навчання)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання