Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини співпрацює за програмою "Подвійний диплом" з університетами:
  1. Державний університет прикладних наук імені Іполіта Цегельського в Гнєзно;
  2. Інститут Європейської Культури та Університет імені Адама Міцкевича;
  1. Будапештський університет імені Лоранда Етвеша;
  2. Будапештський університет технології та економіки;
  3. Печський університет;
  1. Пекінський педагогічний університет;
  1. Пряшівський університет.

Студенти навчаються за однією спеціальністю у двох університетах одночасно з отриманням другого диплому польського зразку. Навчання за програмою "Подвійний диплом" можливе за спеціальностями:         Термін навчання: