Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Дніпровський державний технічний університет

Форма власності: Державна

Форма власності: Державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
113 Прикладна математика 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
121 Інженерія програмного забезпечення 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
153 Мікро- та наносистемна техніка 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
171 Електроніка 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
172 Телекомунікації та радіотехніка 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
017 Фізична культура та спорт 1398.00 у.о. - -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
144 Теплоенергетика 1423.00 у.о. 1212.00 у.о. -
35 Філологія 1398.00 у.о. 1231.00 у.о. -
54 Соціологія 1384.00 у.о. 1223.00 у.о. -
71 Облік і оподаткування 1420.00 у.о. 1223.00 у.о. -
72 Фінанси, банківська справа та страхування 1420.00 у.о. 1223.00 у.о. -
73 Менеджмент 1420.00 у.о. 1223.00 у.о. -
104 Фізика та астрономія 1386.00 у.о. 1212.00 у.о. -
136 Металургія 1386.00 у.о. 1212.00 у.о. -
132 Матеріалознавство 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
101 Екологія 1426.00 у.о. 1209.00 у.о. -
161 Хімічні технології та інженерія 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
162 Біотехнології та біоінженерія 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
131 Прикладна механіка 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
133 Галузеве машинобудування 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -
274 Автомобільний транспорт 1426.00 у.о. 1212.00 у.о. -

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
113 Прикладна математика 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
121 Інженерія програмного забезпечення 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
153 Мікро- та наносистемна техніка 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
171 Електроніка 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
172 Телекомунікації та радіотехніка 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
144 Теплоенергетика 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
54 Соціологія 1837.00 у.о. 1637.00 у.о. -
71 Облік і опадаткування 1837.00 у.о. 1637.00 у.о. -
72 Фінанси, банківська справа та страхування 1837.00 у.о. 1637.00 у.о. -
73 Менеджмент 1837.00 у.о. 1637.00 у.о. -
101 Екологія 1843.00 у.о. 1642.00 у.о. -
104 Фізика конденсованого стану 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
136 Металургія (Металургія чорних металів - 1,4 роки)) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
136 Металургія (Металургія чорних металів - 1,10 року)) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
136 Металургія (Обробка металів тиском - 1,4 року)) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
136 Металургія (Обробка металів тиском - 1,10 року)) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
136 Металургія (Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів - 1,4 року)) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
132 Матеріалознавство 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
161 Хімічні технології та інженерія 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
162 Біотехнології та біоінженерія 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
131 Прикладна механіка (Технології машинобудування) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
131 Прикладна механіка (Технології та устаткування зварювання) 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
133 Галузеве машинобудування 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -
274 Автомобільний транспорт 1804.00 у.о. 1603.00 у.о. -

Підготовче відділення

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Вивчення української мови 1000.00 у.о. - -

Третій (науковий) рівень вищої освіти

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
073 Менеджмент 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
101 Екологія 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
113 Прикладна математика 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
131 Прикладна механіка 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
132 Матеріалознавство 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
133 Галузеве машинобудування 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
136 Металургія 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
161 Хімічні технології та інженерія 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.
274 Автомобільний транспорт 2000.00 у.о. 2000.00 у.о. 2000.00 у.о.