Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Одеський національний технологічний університет

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Навчання

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Підготовче відділення іноземних громадян 25000.00 грн - -
Спеціальність "Економіка" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Економіка" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Облік і оподаткування" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Облік і оподаткування" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Менеджмент" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Менеджмент" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Маркетинг" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Маркетинг" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Публічне управляння та адміністрування" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн - -
Спеціальність "Публічне управляння та адміністрування" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн - -
Спеціальність "Готельно-ресторанна справа" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Готельно-ресторанна справа" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Туризм" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Туризм" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Біотехнології та біоінженерія" перший (бакалаврський) рівень 39500.00 грн - -
Спеціальність "Біотехнології та біоінженерія" другий (магістерський) рівень 41500.00 грн - -
Спеціальність "Харчові технології" перший (бакалаврський) рівень 39500.00 грн 19700.00 грн -
Спеціальність "Харчові технології" другий (магістерський) рівень 41500.00 грн 20800.00 грн -
Спеціальність "Прикладна механіка" перший (бакалаврський) рівень 36400.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Прикладна механіка" другий (магістерський) рівень 38500.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" перший (бакалаврський) рівень 36400.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" другий (магістерський) рівень 38500.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Екологія" перший (бакалаврський) рівень 36400.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Екологія" другий (магістерський) рівень 38500.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" перший (бакалаврський) рівень 36400.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другий (магістерський) рівень 38500.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Енергетичне машинобудування" перший (бакалаврський) рівень 32200.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Енергетичне машинобудування" другий (магістерський) рівень 36400.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Теплоенергетика" перший (бакалаврський) рівень 32200.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Теплоенергетика" другий (магістерський) рівень 36400.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Комп'ютерні науки" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Комп'ютерні науки" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн 19200.00 грн -
Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" перший (бакалаврський) рівень 41540.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Комп'ютерна інженерія" другий (магістерський) рівень 54000.00 грн - -
Спеціальність "Нафтогазова інженерія та технології" перший (бакалаврський) рівень 32200.00 грн 16100.00 грн -
Спеціальність "Нафтогазова інженерія та технології" другий (магістерський) рівень 36400.00 грн 18200.00 грн -
Спеціальність "Нафтогазова інженерія та технології" перший (бакалаврський) рівень (з викладанням на англійській мові) 53600.00 грн - -
Спеціальність "Галузеве машинобудування" другий (магістерський) рівень - 19200.00 грн -
Аспірантура третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 55000.00 грн - -

Стажування

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Стажування 37500.00 грн - -