Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства для вступу до закладів вищої освіти України є одним із видів освітньої діяльності. Іноземці, які виявили бажання отримати вищу освіту в Україні в більшості не володіють українською або російською мовами, а рівень їх середньої або середньо-спеціальної освіти потребує вдосконалення до рівня українських освітніх стандартів. З цією метою в ОНТУ, як і в багатьох закладах вищої освіти України, згідно Ліцензії (Відомостям щодо здійснення освітньої діяльності), затвердженим Міністерством освіти і науки України, створено підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної діяльності (далі – ПВІГ). Підготовче відділення іноземних громадян в нашому закладі вищої освіти існує з грудня 1990 року. За цей час воно неодноразово змінювалося. В 2013 р. ПВІГ під час структурних змін, об'єдналось з підготовчим відділенням для іноземних громадян колишньої Одеської державної академії холоду (ОДАХ). ПВІГ розташовується окремо в навчальному корпусі №4 за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11.

Головними задачами підготовки слухачів на ПВІГ, є:

ПВІГ виконує наступні функції:

1. видання наказів щодо зарахування, відрахування та випуск іноземних громадян та осіб без громадянства; 2. оформлення та зберігання особових справ слухачів; 3. звітна діяльність; 4. видача необхідних листів, підтверджень, архівних та інших довідок; 5. складання програм за кожною дисципліною та напрямком підготовки, навчальних планів, графіків навчального процесу (на кожну навчальну групу), розкладу занять на місяць; 6. організація і проведення планових занять, заліково-екзаменаційних сесій та позапланових екскурсій; 7. організація і проведення професійно-орієнтованої та виховної роботи зі слухачами; 8. створення та збереження електронної бази даних та архівних документів ПВІГ. Мовну підготовку і викладання природознавчих дисциплін на ПВІГ здійснюють високваліфіковані та досвдвідчені викладачі в складі двох навчальних секціїй, це: Зараз підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної діяльності ОНТУ очолює завідувачка - ШЕВЧУК Олена Володимирівна.

ВИКЛАДАЧІ СЕКЦІЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ:

КАЗАРЯН Тетяна Гариківна - завідувачка секції лінгводидактики, викладач української (російської) мови та країнознавства

ГРИНЬКІВ Ольга Володимирівна - викладач української (російської) мови та країнознавства

кандидат філологічних наук ЛУПОЛ Алла Вікторівна - викладач української (російської) мови та країнознавства

кандидат філологічних наук ФІЛІПЕНКО Ольга Іванівна - викладач української (російської) мови та країнознавства

This image has an empty alt attribute; its file name is image-12.png

ШЕВЧУК Олена Володимирівна - завідувачка відділу освіти іноземних громадян; викладач української (російської) мови та країнознавства

ВИКЛАДАЧІ СЕКЦІЇ ПРИРОДОЗНАВЧИХ НАУК:

кандидат технічних наук, доцент КУЗНЄЦОВА Ірина Олександрівна - завідувачка секції природознавчих наук; викладач хімії та біології

АНГЕЛОВСЬКА Вікторія Володимирівна - викладач фізики

БОЙЧЕНКО Валентина Дмитрівна - викладач біології

ДОНЧЕНКО Тамара Олександрівна - викладач креслення та математики

ОСАДЧУК Євген Олександрович - викладач математики

ПОНОМАРЬОВ Олег Володимирович - старший інспектор підготовчого відділення іноземних громадян; викладач основ економіки; основ інформатики та обчислювальної техніки

кандидат технічних наук, доцент ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна - викладач біології