Членство ВДНЗ України "БДМУ" в: IAU (Міжнародна асоціація університетів); ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я); ACRU (Асоціація Університетів Карпатського регіону); Європейська асоціація університетів (European University Association, EUA); Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum Europearum) БДМУ має угоди стосовно академічного співробітництва з понад 55 зарубіжними установами в 46 країнах світу!