Буковинський державний медичний університет забезпечує підготовку іноземних громадян до вступу у ВДНЗ за медичним напрямком, що відповідатиме спеціальностям, за якими будуть навчатися студенти в університеті, та надасть більш адаптовану підготовку майбутніх студентів. Головними завданнями підготовчого відділення іноземців є: -         мовна підготовка в обсягах, достатніх для навчання на першому курсі вищих навчальних закладів України. При цьому надзвичайно важливою вимогою є формування у іноземного студента мінімально необхідного лексичного запасу і професійних (залежно від обраного фаху) термінів українською мовою, без чого неможливе успішне навчання; -         систематизація знань, здобутих іноземцями на батьківщині, і доведення їх до рівня вимог загальної середньої освіти України. Пріоритетними напрямами довузівської підготовки є: -         мовна підготовка, яка складається з вивчення державної мови та трансформація її на подальше вивчення загальноосвітніх дисциплін та дисциплін спеціальності; -         прискорена адаптація іноземців до умов перебування в Україні; -         формування поваги до України, до її історії, культури та традицій; -         профорієнтаційна робота, визначення напряму та спеціальності для подальшого навчання; Загальна запланована кількість слухачів підготовчого відділення – 120 осіб. Термін навчання – 1 рік на базі повної загальної середньої освіти. Підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади здійснюватиметься за кошти фізичних та юридичних осіб (за укладеними з університетом індивідуальними угодами).