Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:
  1. документи (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний )рівень, но основі якого здійснюється вступ;
  2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, но основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  3. академічну довідку , видану іноземним /українським навчальними закладом (у разі  переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем  (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разівідсутності цієї інформації у додаток до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
  5. копію паспортного документа іноземців або документа, що поосвідчує особу без громадянства;
  6. поліс медичного страхування, якщо інше не ипередбачео міжнародними договорами України;
  7. 4 фотокартки 30х40
  8. копію посвідчення закордонного українця (за наявності)
  9. заяву у паперовій формі.