Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Вищий навчальний заклад Київський міський медичний коледж

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Медсестринство

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання

Стоматологія

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання