Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Форма власності: державна

Форма власності: державна

Вартість навчання

Вартість одного року навчання студентів

Бакалавр

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Середня освіта. Мова і література (російська, англійська) 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Мова і література (англійська) 1100.00 у.о. - -
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Переклад (англійська мова). Друга іноземна мова (китайська) 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Біологія і здоров'я людини 880.00 у.о. - -
Середня освіта. Географія 880.00 у.о. - -
Середня освіта. Математика. Фізика 770.00 у.о. - -
Інженерія програмного забезпечення 770.00 у.о. - -
Дизайн 1100.00 у.о. - -

Магістр

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Середня освіта. Мова і література (російська) 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Мова і література (англійська) 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Біологія і здоров'я людини 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Географія 1100.00 у.о. - -
Середня освіта. Математика. Фізика 990.00 у.о. - -
Інженерія програмного забезпечення 990.00 у.о. - -
Дизайн 1100.00 у.о. - -
Музичне мистецтво 1300.00 у.о. - -
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність 1100.00 у.о. - -
Економіка 1100.00 у.о. - -

Доктор філософії

Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
Професійна освіта 1600.00 у.о. - -